Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

Ontheffing voor smienten is verleend

 
25 november 2015

 
De FBE heeft zojuist de ontheffing voor bestrijding van smienten in de winterperiode ontvangen.

De ontheffing is geldig op percelen met gras, ingezaaid gras, graszoden, graszaad, overige akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten.

De ontheffing is niet geldig in de in de ontheffing genoemde Natura 2000-gebieden.

Bestrijding is toegestaan van een een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.

Zie voorschrift 4 (pagina 4) en de toelichting op pagina 6 (onder 'geen andere bevredigende oplossing') voor de regels rond de preventieve middelen.

Het gebruik van lokvogels  (dode of nagemaakte exemplaren) is onder voorwaarde toegestaan. Zie hiervoor voorschrift 9 (pagina 4) en de toelichting op pagina 7 van de ontheffing.

Zie voorschrift 5 (pagina 4) voor de meldingsplicht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

Voor de overige voorwaarden en beperkingen: zie de ontheffing. U kunt de ontheffing hieronder downloaden. De ontheffing kan alleen worden gebruikt met toestemming van de FBE.

Aanvraag toestemming voor gebruik bij de FBE
Alle jachthouders die de ontheffing bij de FBE hebben aangevraagd, ontvangen de ontheffing en het toestemmingsformulier met de post.
Overige jachthouders kunnen toestemming voor gebruik van de ontheffing aanvragen per mail: info@fbezh.nl