Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

Ontheffing beheer ganzen in de zomerperiode

 
3 februari 2016

 
De FBE heeft ontheffing voor beheer van ganzen in de zomerperiode ontvangen die het volgende mogelijk maakt:

I. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
II. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren.
Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
III. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Jachthouders die op het ogenblik gebruik maken van de ganzenontheffing in de winterperiode krijgen de ontheffing toegestuurd. Overige jachthouders kunnen gebruik aanvragen per mail (info@fbezh.nl). Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel II van de ontheffing (nesten en eieren).

Zie pagina 2 en drie van de ontheffing onder “Besluit” voor wat precies is toegestaan. Zie bijlage 1 van de ontheffing (pagina 5) voor de voorschriften.

Opmerking: De Canadese gans kan ook worden bestreden op basis van de landelijke vrijstelling. De ontheffing maakt echter meer mogelijk dan is toegestaan op basis van de vrijstelling:. optreden een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang en aanvullende middelen.

U kunt de ontheffing hieronder downloaden. De FBE zal na aanvraag een toestemmingsformulier opsturen. De ontheffing dient u zelf te printen.