Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

De zomerontheffing ganzen is beschikbaar

 
26 februari 2015

 
Heden heeft de FBE Zuid-Holland  een ontheffing ontvangen ex artikel 68 Ffw voor het opzettelijk verontrusten en doden van grauwe gans, kolgans en brandgans voor de zomerperiode  in de regio’s  Zuid ( 15 februari tot 1 november) en Noord Zuid-Holland (1 maart tot 1 november).

Inmiddels hebben wij alle jachthouders die al gebruik maakten van de aanwijzing winterganzen en degenen die reeds een aanvraag gedaan hebben, de  ontheffing met een toestemmingsformulier per post toegezonden. Andere jachthouders kunnen de ontheffing bij de FBE via een email aanvragen.

De bestrijding is mogelijk met alle toegestane middelen van zonsopgang tot zonsondergang. Het gebruik van niet levende lokkers is toegestaan. Melden voorafgaand aan de bestrijding is niet nodig.

Men dient het ondertekende uitvoeringsformulier met uitvoeringscode  en de ontheffing tijdens de bestrijding bij zich te hebben. Zie bijlage 1;  de voorschriften.

Belangrijk is dat men verplicht is het afschot regelmatig te rapporteren via Dora.