Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

Aantal damherten in Noord- en Zuid-Holland sterk gestegen

 
4 augustus 2016

 

Aantal damherten in Noord- en Zuid-Holland sterk gestegen 

Haarlem, 4 augustus 2016 – Bij de jaarlijkse telling van het aantal damherten in de duingebieden tussen Den Haag en IJmuiden zijn dit jaar 29% meer damherten geteld ten opzichte van 2015. Bij de telling, gecoördineerd door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland, werden dit jaar rond de 4.800 damherten geteld. Dit in vergelijking met een populatie van circa 3.800 in 2015. Na een gedegen controleproces op de cijfers worden de telcijfers bekend gemaakt.

Aantal damherten sinds 2011 verdubbeld
De stijgende trend van het aantal damherten in de verschillende deelgebieden zet zich ook in 2016 voort. Sinds 2003 worden er maatregelen genomen om het aantal aanrijdingen en de schade aan natuur en landbouw terug te brengen. Het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en - sinds 2010 - afschot buiten de leefgebieden blijken echter onvoldoende effectief. Sinds 2011 is de populatie damherten in de provincies Noord- en Zuid-Holland verdubbeld.

Groeiende populatie in beschermde duinnatuur
De sterk groeiende damhertenpopulatie verstoort de balans in de beschermde Natura 2000 duinnatuur in Noord- en Zuid-Holland. De graasdruk van de damherten veroorzaakt schade aan de bijzondere duinflora en heeft sterke negatieve effecten voor de biodiversiteit. Door aanrijdingen met damherten ontstaan risico’s voor de verkeersveiligheid.

Faunabeheerplan damherten 2016-2020
De Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland hebben een faunabeheerplan opgesteld waarin de te nemen maatregelen worden beschreven om de natuurschade en het aantal aanrijdingen terug te dringen. De populatie zal in vijf jaar door middel van afschot worden teruggebracht naar 800 tot 1.000 damherten. De ontheffingen die hiervoor zijn afgegeven door de beide provincies zijn aangevochten door meerdere partijen. De rechtbank Noord-Holland doet naar verwachting over vijf weken uitspraak in de beroepsprocedure. In Zuid-Holland moet de zittingsdatum nog worden vastgesteld.


Voor meer informatie, kunt u voor de Faunabeheereenheid Zuid-Holland contact opnemen met secretaris@fbezh.nl of 
085 - 210 36 28 en voor de Faunabeheereenheid Noord-Holland met info@fbenoordholland.nl of 023-2100223.

Het telrapport is hier te downloaden