Afschot smienten opgeschort

 

Beste //BESTE//,

De voorzieningenrechter heeft de ontheffing smienten met onmiddellijke ingang geschorst.

Dit betekent dat afschot van smienten in Zuid-Holland niet meer mag worden uitgevoerd.

Deze schorsing zal duren tot zes weken na de beslissing op bezwaar die de provincie moet nemen.
Deze beslissing zal nog enige maanden op zich laten wachten.
Dat betekent dat dit seizoen geen afschot meer mogelijk zal zijn.

Indien schade optreedt kan de grondgebruiker een tegemoetkoming in de faunaschade aanvragen (binnen zeven dagen na het ontstaan van schade van enige omvang).